tannvis
 
CardCard
 
Du er her:Forside-Innhold Tannvis-Tema i Tannvis-Traume

Traume

Først en kort forklaring hvordan tannen er bygd opp.

Alle tenner består av tre lag:

- Emalje - det ytre laget som er ekstremt hardt og beskytter tannen
- Dentin - hovedstrukturen i tannen er sammensatt av dette stoffet. 
- Pulpa - i sentrum av tannen finnes pulpa, som inneholder blodårer og nerver.

Tannens rot er festet til kjevebeinet i små fordypninger ved hjelp av et festebånd, som kalles det periodontale ligament.

 
                


Hva er traume (tannskader):

 
 
                        


Tannskader kan inndeles i tannbrudd, løsning av tann, innslåing av tann - det vil si at den er presset ned i beinet, og mistet tann. Tannskader er svært vanlige, særlig blant barn.

Skademekanismen og tidsfaktoren er særlig viktige forhold fordi de betyr noe for utfallet og hvilke behandlinger som må iverksettes. Det er derfor viktig å få rede på når skaden skjedde og hvordan. 

Diagnosen

Ved undersøkelsen må tannlegen eller legen vurdere om det foreligger skade i bløtvevet, om det er behov for å sy, om tannen er løs, om tannen er forskjøvet, om det er brudd i tannen, om bittet er endret eller om det foreligger tegn på kjevebrudd.

Alle med tannskader trenger snarlig tannlegetilsyn, fordi prognosen er best hvis behandling iverksettes så snart som mulig. Røntgenbilder av skadede  tenner er nødvendig, blant annet fordi røntgen ofte er den eneste måten å påvise rotbrudd.


Behandling

Et tannbrudd kan innbefatte tannkronen, roten eller begge, og det kan innebære blottlegging av pulpa. Brudd som er begrenset til emalje og en mindre del av dentinet behøver normalt sett ikke umiddelbar behandling, men bør sjekkes av tannlege.

Brudd som blottlegger pulpa er ofte smertefulle og pasienten trenger snarlig henvisning til tannlege. De delene av tannen som er brukket av bør oppbevares fuktige slik at de evt kan festes på tannen igjen. Endelig behandling kan kreve rotfylling, eller fjerning av tannen. Rotbrudd delene av tannen som er brukket av bør fuktige slik at de evt kan festes på tannen igjen. Endelig behandling kan kreve rotfylling, eller fjerning av tannen. Rotbrudd vil ofte medføre rotkanalbehandling, festing eller fjerning av tann, -avhengig av type rotbrudd.

En løs tann lar seg forskyve til siden eller ut av tanngropen. Hvis dette er en permanent tann (og ikke en melketann) må man ta kontakt med en tannlege som setter den på plass umiddelbart, fester den, eller gjør rotkanalbehandling og følger opp pasienten videre.

En innslått tann betyr at tannen er trykket ned/opp i kjevebeinet. Pasienten følges opp og behandles av tannlege for å øke sjansen for at tannen kommer ut igjen, ofte koblet med rotkanalbehandling.

En mistet permanent tann er en akuttsituasjon, mens en mistet melketann gjør man ikke noe med. En mistet permanent tann bør ideelt sett settes inn på stedet. Er tannen synlig skadet bør den rengjøres i kaldt rennende vann og settes inn. Unngå å berøre, gni eller rense roten på tannen for det kan fjerne festebåndet og redusere sjansen for en vellykket gjeninnsetting. Den skadde bør umiddelbart til tannlege for å få festet tannen og startet med antibiotika/pencillin.

Dersom gjeninnsetting på stedet ikke er mulig bør tannen transporteres  i munnen, eventuelt i melk, Tannen bør så umiddelbart settes inn av tannhelsepersonell. Om rengjøring er nødvendig brukes saltvann og eventuelle blodlevrer bør skylles vekk før gjeninsetteing.

Antibiotika gis i tillegg til stivkrampevaksine hvis det er mer enn fem år siden sist vaksine.

 

Copyright 2014 Tannvis ved Tannlege MK AS (Mva. 918 335 684) - E-post: solakrossen@colosseum.no Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå
 
 
Dine Logo